Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)
There are no translations available.

 

2012 GEÇİŞİ HAKKINDA AÇIKLAYICI BİLGİ

Dostlarımız,

Kardeşin kardeşe Düşman olduğu toplumlarda her zaman Evrim Programları devrededir. Ve Evrim Sonucu muayyen skalaları yaklayabilenler ile Sistem daha derin çalışmalara girişir.

Bütün bu çalışmalar İnsanlığın Bilinmeyen Boyutlara Geçiş Hazırlıklarından başka bir şey değildir. Planetinizin Kaderi tablosu 1981 Dünya yılından sonra Bilgi Kitabı ile direkt Sisteme bağlanarak Evrensel Çalışmalar devreye alınmıştır.

Sistemin vermiş olduğu Evrensel Programları ciddi bir şekilde devreye alamayan Bilinçler Sistem dışı bir Boyuta bağlanarak Yaşayarak Kazanma Platformuna Fişlenmişlerdir.

İlahi Düzenin İlahi Yansımaları ile Sistemin önerilerini direkt tatbikata alanlar 1981 Geçişinden sonra çok daha büyük bir titizlikle seçilmiş ve bu Son Çağın Birleşim Programında çalışmaya hak kazanmışlardır.

1948 Dünya yılından sonra Direkt Tatbikat Projesine bağlanan Planetiniz, geçmek zorunda olduğu dar boğazlara göre daha değişik bir Yöntem ile Yetiştirilme Programına alınarak bugünlere kadar gelinmiştir.

2000 Dünya yılının 18 Şubatından sonra devreye alınmış bütün çalışma nizamlarında direkt yansıtıcı Mekanizma devreye girerek Yansıma Sistemini daha yoğunlaştırarak Bilinç Aşamalarına yardımcı olmuştur.

Ancak bu yardımlar Bilinç Aşamalarına paralel devreye alındığından aynı Koordinat Bilincinde olanlar daha değişik bir Yansıma Sistemine alınarak Kollektif Bütünlükler teessüs edilmiştir.

İşte bu Kollektif Frekans Bütünlükleri Planetinizin konumu nedeni ile daha erken bir Geçişe alınmaya başlanmıştır. Size Ağustos ayında vermiş olduğumuz Büyük Geçiş Projesinin başlangıç tarihinden sonra Program direkt olarak Sisteme fişlenerek tatbikata başlanmıştır.

2012 Geçişi kısa periyodlar halinde hiç kimsenin hiç birşeyi anlayamayacağı ortamlarda devreye alınmaktadır. Ve bu program 2013 Dünya yılının 18 Şubatına kadar tatbikatta kalacaktır.

Planetinizde İnsanlarda görünen Bilinç aşamalarına göre İnsanlık İlahi Boyuta bağlanarak Dördüncü Boyuttan Beşinci Boyuta geçirilmektedir.

2011 Dünya yılı ile 2012 Dünya yılının sonuna kadar verilen akımlar ile İnsanlık Aşamasını yapacak seviyeye gelecektir.

Bu Son Çağın Kurtuluş Programı daha önce devreye alınmış Bütün Programlardan çok daha değişiktir. Bu neden ile Bütün İnsanlığın geçebileceği bir Hazırlık Programı devreye alınmıştır.

Bugüne kadar hiç bir Dünyalı bu Beşinci Boyuta Bedensel olarak girmemiştir. Beşinci Boyut Karenanın Suptil bir Enerji Boyutudur ve bu Boyutun Enerjisi ancak Sizin Suptil Bedeniniz ile çekilebilir.

Ancak şimdi bu Tatbiki Programda bu Boyutun Suptil Enerjisi Sizin Kaba Maddenizin Hücresel fonksiyonları ile çekilerek Bedensel yapı Bütünlüğünüzşu haliniz ile çok daha ileri boyutlara girebilme yeteneği kazanacaktır.

Şu ana kadar hiç bir kaba madde bu Suptil Boyut Enerjisi ile karşılaşmamıştır. Çünkü hazır olmayan kaba maddeyi bu Boyut Enerjisi anında bir su gibi eritir.

Ancak şimdi ne var ki Teknolojik bir Çalışma Programına tabi tutulan Planetinizdeki şu ana kadar yapmış olduğunuz çalışmalarda Bilgi Kitabı’nın Foton – Siklon Tekniği ile çekmiş olduğu Boyut Enerjileri sizlerin kaba maddenizin bu boyuta girebilmesine yardımcı olacaktır.

Şu an yaşadığınız mekan Dördüncü Boyut Dünyası olmak ile beraber yan bir bağlantı ile Geçişe Hazırlanacak olanlar Beşinci Boyut Frekansına Teker Teker bağlanmakta Hücreleriniz daha Güçlü Enerjileri çekebilme yeteneği kazanmaktadır.

Bu neden ile bu Enerjilere henüz hazır olmayan kaba madde Bedenlerde Hücresel reaksiyonlar çok doğal olarak devreye girecektir (Tüm Ağrı Merkezleri). Ancak Hücreler bu Enerjileri absorbe ettikten sonra çekilen sıkıntılar hissedilmeyecektir.

Hakikat Boyutlarında şu an taşıdığınız bedensel bütünlüğünüz ile Yaşam Hakkı Kazanabilmeniz için bütün kaba madde Hücrelerinizin Beşinci Boyut Enerjilerine doyum sağlaması şarttır.

Beşinci Boyut Enerjisi İnsanlığı Hakikat Boyutuna bağlayacak olan yegane Enerji Hattıdır. Bu neden ile herkesin şikayetsiz bu Enerjileri Kabullenmesi İnsanlığın Kurtuluşu için Zorunludur.

YÜCE MEKANİZMA

Not: Yaşanan Ortamda çekilen sıkıntılar ve bedensel zorlukların hepsi Boyut Enerjilerinden kaynaklanmayabilir. Bu neden ile tıbbi taramalar zorunludur.