Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)
There are no translations available.

DÜNYA PLANETİNE AÇIK BİLGİDİR

Dostlarımız,

İlk Varoluştan şu ana kadar her zaman Hür Şuuru ile hareket etmeyi tercih eden İnsanlığın artık yapmış olduğu Evrensel Çalışmalarda Birleşim Şuuruna ulaşma zamanı gelmiştir.

Her İnsanın Evrim düzeyi ile Karma programları ayrı ayrı olduğundan KOZMOZ 1900 Hızlı Evrim Programına göre herkesi 7 Aşamalı bir Seçim Programına tabi tutarak, Sistemin arzu ettiği bir Bilinç seviyesine ulaşmış olanlar ile bu Evrensel yola çıkmıştır.

Kitlevi Uyanış Programına göre Planetinize 1960 Dünya zamanından itibaren KOZMİK BOYUT direkt olarak açılmıştır. Bu Kozmik tesirler ile uyanan herkes Bilinç seviyelerine göre istifade edeceği Kozmik Odaklara gönderilmiştir.

İnsana Hizmet yasasına göre Hakikati kavramış Bilinçlere özel odaklar kurdurularak İnsanların çalışma potansiyelleri denenmiştir.

Planetinizde uyanarak Spiritik yolda çalışmalarını yürütenlere yapmış oldukları çalışmalarının nedenini kavramaları için 1981 Dünya yılında BİLGİ KİTABI adı ile Göksel bir Hakikat Kitabı tüm İnsanlığın Kitabı olarak Planetinize hediye edilmiştir.

Bilgi Kitabı şu an Kıyametini yaşayan Dünyanızda İnsanlığın Çalacağı en Son Kapıdır. Bu Kapıdan girecek her Bilincin ALFA Programını tamamlayarak BETA’ya geçebilmesi için geçireceği Dünya imtihanları vardır.

1- Birinci İmtihan:

Birinci İmtihanda, Dünya Bilinci taşıyan herkesin kanalı açılınca Plandan görevli bir varlık o kişinin Bilinç koordinatına bağlanarak o bireyi yetiştirme görevini üstlenir.

2- İkinci İmtihan:

İkinci İmtihanda Kişilik İmtihanları devrededir. Bu imtihanı daha ziyade insana en yakın olanlar ile sosyal ortamlar geçirtir. (Bu programda Saygı Bilinci ve Güçlü Kişilik geçerlidir). Zayıflığa asla yer yoktur.

3- Üçüncü İmtihan:

Burada İnsan İnsan ile imtihan edilir. Bu yol ile kişilerin ayırım Bilinçleri ile kabullenme ve hoşgörüleri saptanır. Bu programda ilk şart Kabullenme ve Ayırım Bilincinin olmamasıdır.

4- Dördüncü İmtihan:

Burada, her sahada sorumluluk imtihanına tabi tutulursunuz.

5- Beşinci İmtihan:

Bu imtihanda her mevzuda devreye alınacak Görev Yükümlülüğü söz konusudur.

6- Altıncı İmtihan:

Burada Sistem Kozmik tesirleri keser. Ve İnsanlığın yürüyeceği yolda Bilinçli ve İdrakli olarak ne şekilde hareket edeceği bir bir saptanır.

7- Yedinci İmtihan:

Burada (Sap ile Saman) ayrılır. Ve Hakiki Görevliler BETA hattına bağlanır. (Bu İmtihan Planetinizdeki bütün çalışma ortamları için geçerlidir).

ALFA İnsanı yetiştiren bir Sevgi Hattıdır. BETA ise İnsanı menzile ulaştıran Akıl Hattıdır. Sevgiden Akıl boyutuna geçiş yapamayanlar, kendilerini bu Sistemden otomatik olarak diskalifiye ederler.

Bu neden ile bu Son Geçiş Boyutunda herkesin Hükmü kendi eline verilmiştir. Kozmoz her zaman Varlığa Saygılıdır ve hiç bir Enerjiyi asla kaybetmek istemez. Ancak İlahi Adalet İnsani Bilinçlere paralel işler. Kozmoz bir İlahi Adalet Mekanizmasıdır. Hiç kimseye yürüyeceği yolda asla baskı uygulamaz.

Sistem sadece verilen öneriler doğrultusunda hareket edilmesinin dışında İnsanlıktan hiç bir şey beklemez. Bu da, Evrensel Programın Planetinizde yeşermesi ile alakalı bir olgudur.

Bu Son Çağda şu an İnsanın Vicdanı hem Sanık hem de Hakim rolünü üstlenmiştir. Bunun Bilincine varacak olan İnsanlık sanırız bundan böyle kendi yolunda daha dikkatli adım atacaktır.

Bilgilerinize Sunulur.

KOZMOZ FEDERAL BÜTÜNLÜĞÜ

İLAHİ ADALET KURULU