Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)
There are no translations available.

TÜM DÜNYA PLANETİNE BİLGİDİR

Dostlarımız,

Şu an İlahi Makamların yolcuları olan sizler ile Evrensel Bütünlük yola çıkmış durumdadır. Sistemin Öz Elemanları olan Sizlerden beklediklerimiz, diğer Dünyalı Kardeşlerimizden beklediklerimizden çok farklıdır. (Sizin Göreviniz Hakka Hizmetten ziyade Halka Hizmettir). Hakka Hizmet ona ulaşmak onun Şefaatine Mazhar olmaktır. Halka Hizmet ise Onun var ettiklerini Onun Yoluna Hazırlayıp Yarınlara Işık olmanızdır.

Şu an Uzaysal Otoriteler ile İlahi Güçler görülen lüzum üzerine artık her şeyi Sizlere daha açık olarak bildirmeyi karara bağlamıştır. Siklus Programları Evrimsel Düzey ile devreye girmiş skalalardır. Her bir Siklus İlahi Düzenin denetiminde ortam Bilinçlerine paralel olarak devreye alınmış çalışmaları sergileyen Yetiştirme Programlarıdır. Bugüne kadar bu programlar devreye alınmıştır.

Ancak şimdi Sistemin Son aldığı karar ile Siklus Programlarında daha hızlı aşamalar söz konusu olduğundan bu programlarda çok büyük değişiklikler yapılmış ve artık Dinler ötesi Programların İnsanlığa Bilgi olarak açılması öngörüldüğü için Planetinize Bilgi Kitabı yazdırılmıştır.

Alınan karara göre, 19’uncu Siklus programı bu Çağın en Özgün programı olarak devreye girmiş, ve İkinci Kürz Bütünlüğünün İlahi Nizam Projesi Birinci Kürz Geçiş Programına aynen tatbik edilmiştir.

Bu Sistemde öngörülen yasaların birincisi Nefse Hakimiyet Yasası’dır. İkinci yasa ise İnsana Saygı’dır. Bu bir Bilgelik Sistemidir. Bu çok zor imtihanları başarmak kişinin Evrimi ile alakalı bir Olgudur.

İlahi İdare Kanunların göre her hangi bir zevke ve mükeyyifata tutkunluk Güçsüzlük addedilmektedir. Ve bu neden ile İrade Gücü ön planda tutulmaktadır.

İlahi Plan her zaman İnsan Saygıyı ön planda tutmaktadır. Bu yolda aşama yapılırken burada İlahi bir düstur vardır: “İnsana Saygı Allaha Saygıdır” – “İnsana Sevgi Allaha Sevgidir”.

Bu Son Çağın özelliği Sizlere verilen önerilerin aynen Bilinçli bir şekilde tatbikatıdır. Ancak, Planetiniz şu an Evrimli ve Evrimsiz bir çok Bilinçlerin müspet ve menfi tatbikatlarına maruz kalarak mahşerini yaşamaktadır.

İnsanın ilk varoluşundan bugünkü Bütünsel Bilince gelebilmesi için yaşam dönemlerinde yaşayarak geçireceği Evreler vardır. Bunlar sırası ile:

1 - Kendisi ile Barış olmak (Sosyal yardımlaşma)

2 - Kendisi ile Bütünleşmek (Sanat boyutu, yaratıcılık)

3 - Kendini Aşmak (Dini doktrinlerin tatbikatı)

4 - Evrenlerle Kucaklaşmak (Göklerin sesini duymak)

5 - Bilmediğini Bilmek (Yüceler Planından yetiştirilme müsaadesi almak)

6 - Bildiğini Bilmeyene Aktarmak (Evrensel Programları bizzat devir almak)

Bu 6 basamağı aşanlar artık Dünya Planın İnsanı değildir. Sabır ve zaman sizlere her şeyi ispat edecektir. İspatlar zaten yaşanan zamanların ve olayların içindedir. Sizler yarınların temel taşlarının sağlam harçları olacaksınız.

Bilgilerinize Sunulur.

KOZMOZ FEDERAL BÜTÜNLÜĞÜ