Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)
There are no translations available.

SADIKLAR KONSEYİNDEN BİLDİRİ

Dostlarımız,

Bizler Starlar Konseyinin özel emri ile Sirius Misyonu beraberliğinde Dünya Planetine özel bilgiler veren bir Bilgeler Grubuyuz. Ancak Planetinizden alınan titreşimlerden sonra sizler ile irtibata geçilmiştir.

Size Sadıklar Planının umdelerinden kısaca bahsedelim: Kutsal Mekanizma mucibince alınan bazı önerileri Planetinizin koşullarına göre hazırlayan bir komisyonun Sadık Dostları Plan uygulama Dairesinin yekvücut elemanlarıdır.

Burası tüm Evrensel Komisyonların Emirlerini, daha doğrusu Kanunlarını Evrensel Plan içinde toplayarak Tek Elden idare eden bir Mekanizmadır. Evrensel Kanunlara her Planet sadakatle bağlıdır. Her şey sistematik bir tablo düzenindedir.

Sirius Yıldız Konseyi Evrensel Düzenden sorumludur. Sirius Misyonlukla idare edilen düzenli bir gezegendir. Starlar Konseyi ve Sabiteler Meclisi ile müşterek çalışmaktadır. Sadece Samanyolu Galaksisine ait bilgileri vermekle yükümlüdür.

Emirleri Sadıklar Konseyinden alır. Sadıklar Konseyi Galaksiler arası bir Birleşimi idare eden bir Bütündür. Sirius Misyonu dışında başka misyonluklar da Altın Çağ doğrultusunda hizmet vermektedir.

Büyük bilgileri içeren Sadıklar Planı, Sadık Yüceler tarafından hazırlanarak Planetinize bildirilmiştir. Ancak bu Bilgiler Sistem dışı verildiğinden ortamınızdan uzak bir ifade taşımaktadır.

Bu Planın kendine özgü şifresi vardır. Gaye, Bilinç Kotlarını Evrensel Bilgi düzeyine yükseltmektir. Verilen mesajlar bulunulacak ortamdan gününüze kadar olan bütün Bilgileri kapsamaktadır.

Sadıklar Planı Karena ötesi Bilgilerle mücehhezdir. Planın Esas gayesini benimsemek ve Kitapta verilen bilgilerin onda birini bile anlamak Planetiniz için büyük bir kazançtır.

SADIKLAR PLANI