Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)
There are no translations available.

YÜCE MEKANİZMADAN BİLDİRİ

Dostlarımız,

İlahi Düzenlerin değişmez Kanunlarının tatbik edildiği tüm Kainatlar Nizamında geçerli bir Yasa vardır. Bu Yasa, İnsana ve Varlığa Saygı Yasasıdır. Kozmoz bu yasası daima ön planda tuttuğu için yapılan çalışmalara hiç bir zaman müeyyide getirmemeye azami dikkat gösterir.

Ancak, Saygıların karşılıklı olmadığı ortamlarda programların aksamaması için Evrensel yasa mucibince istemeyerek de olsa müeyyideleri devreye almak zorunluluğu vardır.

Çalışma ortamlarında henüz kişilik problemlerini haledememişlerin ve Kabullenme Yasasının ne olduğunun Bilincine ulaşamamışların diğer sorumlu kişileri, hiç bir şekilde daha sorumlu bir ortama sokmaya hakları yoktur.

Çünkü Denge Kanuna göre bir Varlığın yüklenmediği Sorumluluğu diğeri yüklenmek zorundadır.

Bu neden ile Sorumsuzluk sınırına gelmişlerin bu Evrensel Platformda bulunmalarına artık ihtiyaç yoktur. Sorumluluk arzuya göre tek taraflı değildir. O bir Bütündür. Ve bu her şey için geçerlidir.

Kozmoz’da her şey Denge Kanuna göre programlanmıştır. İlahi Adalette hiç bir Adaletsizlik yoktur. Kişi daima kendine yansır ve varlık Otomatizma Sistemine bağlanarak program dışına alınır.

İnsana Hizmet Yasasının birinci maddesi “Kabullenme Yasası”dır. Dünya Sorumluluğunu alabilmiş ve muayyen bir Bilinç seviyesine gelebilmiş Varlıklar, Öz Emirlerini alarak çalışmalara talep çıkarırlar. Ancak, bilmedikleri bir şey vardır. O da aynı sorumluluk ile Evrensel yasalara saygı duymalarıdır. Aksi halde, Dünya Yaşamında kalmaya mahkum olurlar.

İnsanın şunu asla unutmaması gerekir ki Öz Sorumluluğunu Yüklenmiş her Varlığın Evrensel Sorumluluğu daha ağırdır. Dünya sorumluluğu Bilinçten kaynaklanır. Ancak, bu Dünya Sorumluluğu Öze inmedikçe Varlık her zaman Sistemin dışında kalacaktır.

Seçim Varlığın Hür İradesine bağlıdır. Ancak, Evrensel Sorumluluğunu Bilinçli bir şekilde almış olanların arkasında her zaman Sistem vardır.

Bilgilerinize Sunulur.

YÜCE MEKANİZMA