Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)

 

 

23-7-1999

YARININ İNSANI

Dostlarım;

Güç Boyutlarının ürettiği yaygın Titreşimlere Enerji denilmektedir. Ancak, bu Sizin Bildiğiniz Enerji değildir. Bu Doğal Titreşimler Evrenler ve Sistemler Ötesi Boyutların bir Güç Potansiyelidir. Hiçbir şeylerin olmadığı sanılan Boyutlarda bile Hissedilmeyen Titreşim Enerjileri vardır.

İlk Tesir, Düşünceyi Devreye almıştır. Bundan sonra Düşünce Enerjisinin Potansiyeli Devreye girdiği için Düşünce, Enerji Kaynağının Kökü sayılır. Düşünce bir Dinamodur. O Enerji üretir. Kâinatlar Nizamının tüm Gıdası budur.

Aslında, tüm Kâinatlar Nizamının Öz Çekirdeği Kozmik Enerjilerdir. Kozmik Enerji, Kozmik Ruhu yaratır. Bu Var Edici, Yaratıcı ve Bilinçlendirici bir Enerjidir. Bu Son Çağda, bu Kozmik Enerjiler bu neden ile Planetinize açılmıştır.

Zamanın Darlığı nedeni ile Devreye alınmış olan bu Hızlı Evrim Programında tüm İnsanlık kendi Bilinç potansiyellerine ve Evrimlerine göre bu Kozmik Enerjilerden istifade ederek Evrimlerini çok Hızlı bir şekilde Devreye almaktadır.

Yapılan bunca Çabanın nedenini henüz Kavrayamayan İnsanlık, yapmış olduğu Olumlu ve Olumsuz Şuursal Aşamalar sonucu, yaşadıklarının ve arzu etmediği olumsuz şeylerin, kendi Şuuraltından kendine Yansımalar olduğunun, hâlâ farkına varamamaktadır.

Bu şekilde yaşadığı Kaoslar sonucu, bir Arınma Havuzunda yüzen İnsanlık bir gün bu Havuzdan Arınmış olarak çıkacak ve neyin ne olduğunun daha sağlıklı bir şekilde Bilincinde olarak Yarınlara daha ciddi bir Göz ile bakacaktır.

Bu neden ile, bu Yaşanan Zamanda hiç kimse hiç kimseyi, hiçbir şekilde Suçlayamaz ve Kınayamaz. Bütün yaşanan olaylar Yarınlara yapılan

Yatırımlardır. Ve yarının İnsanı kendi Bilinç doğrultusunda her şeyi çok daha mükemmel bir şekilde Devreye alacaktır. İnsanın Evrimi Kendi Elindedir.

Her şey İnsandadır ve İnsandan İnsanadır. Bir gün İnsanlık bir Bütünsel Çekirdek olarak kendi Sistemini her şeyin Üstünde Özerk bir Bütünlük olarak Kuracaktır. Ve buna Bütün Kâinatlar Nizamı Şahit olacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

SİSTEM