Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)

 

 

27-7-1998

SİKLUS VE İLÂHİ YASALAR

Dostlarım;

Her bir Siklus İlâhi Düzenin Denetiminde Toplum Bilinçlerine paralel Hazırlanarak Devreye alınmış Evrim programları ve çalışma Nizamlarıdır.

Planetinize bugüne kadar açılan her program ortam Bilinçlerine göre Tanzim edilerek Tatbik edilmiş ve burada görülen Başarı oranlarına göre de daha ileri programlar Devreye alınmıştır.

Ancak, şimdi bu son Çağda Sistemin aldığı Karar ile bu Son Siklus programında daha Hızlı Aşamalar Öngörüldüğü için eski programlarda çok Büyük Değişiklikler yapılmış ve Dinler ötesi programların İnsanlığa Bilgi olarak açılması öngörülerek Bilgi Kitabı yazdırılmıştır.

Ancak, şimdiki Siklus Programı, önceki Sikluslara göre daha Değişik, daha Açık ve daha Nettir. Bu neden ile, Aşamasını yapmış Bilinçler ile artık Aracıya ihtiyaç Duymadan “TEK ile Kelâm Hakkı” Devreye alınmıştır.

Bu Son Çağda, İnsanlığın Kurtuluş Programına Girebilmesi ve Kabul Görebilmesi için, önce Nefis Hakimiyeti programını Devreye alması zorunludur.

Bilgilerin Açıklanışı İnsanın Evrimini Hızlandırır. Alınan her Bilgi Bilinç Açar, Bilinç ise İdrake Vardırır. İdrak ise bir İnsanı ne Yapma Bilincine ulaştırarak ona Sorumluluk yükler.

Bu 19. Siklus Programı, bu çağın en Özgün programı olarak Devreye alınmıştır. Bu programda İnsandan İnsana yansıma Sistemine göre Yakın Plandan Enerji Transferleri söz konusudur.

Bu Transferler Bilinç Aşamalarında daha Hızlı bir Açılım yapacağı Gerekçesi ile, ilk Siklustan bu Son Siklusa kadar Aşama yapmış çok ileri Bilinçler Planetinize Transfer edilmişlerdir.

Bu ileri Bilinçler Realite ile özel Akit yaparak Beden kazanmışlardır. Ve onlar, Görevlerini yapmadıkları taktirde Boyutlarına İâde edilerek orada Ebediyen Kalmayı Program gereği Kabul etmişlerdir.

Ancak, kapalı şuur ortamında Dünyevi kaoslar nedeni ile Bilinç Şaşkınlığına uğrayan bu Yüce Bilinçlerden birçoğu şuur Girdabına kapılarak Görevlerini yapamamış ve Haklarını kaybetmişlerdir.

Bu neden ile, Hakikatlerin artık tüm Açıklığı ile Dünya Görevli Kadrolarına Bildirilmesi Yüce Alemin almış olduğu bir Karardır. Zaman Az, Gönüller Dar, Sistem işlemekte, ancak İnsanlık ona yetişememektedir.

Artık herkes Hakikati öğrenmek ile yükümlüdür. İnsanlık Dünyevi Bilinçlerinden kurtulamadığı Taktirde birçok şeyi kaybedecektir.

Evrim Nizamında öngörülen Yasaların ilki Nefse Hakimiyet Yasasıdır. Bu Evrim Yasalarının Geçerli olduğu Boyutlara Geçiş Müsaadesini İlâhi Plan vermektedir. Ancak, Nefse Hakimiyet Güçlü İradelere Hastır.

Herhangi bir Zevke ve Mükeyyefata Tutkunluk, İlâhi İdare Kanunlarına göre Güçsüzlük sayılmaktadır. Bu neden ile, İrade Gücü ön planda tutulmaktadır. Birinci Yasa İrade Gücünü kullanmak, ikinci Yasa İnsana Saygıdır. Bu Bilgelik Sisteminin esas Temelini teşkil eder.

Bir İrade Gücünün çok değişik türlü imtihan kademeleri vardır. Bu neden ile, Dünyanız her yönü ile bir imtihanlar Bütünüdür. Her Boyutun da kendine özgü kademeli imtihanları vardır.

Bu imtihanları kazananlar bugüne kadar bir Boyutta Bekletilmiş ve Kıyamet Tabir ettiğimiz bu Son Çağda, Görevli olarak Realiteye Akit vererek, Dünyada yeniden Beden kazanmışlardır.

Onlar İrade Güçlerini zamanında ALLAH’a Biat ve Saygı Gerekçesi ile Dinsel yolda çok güzel kullanarak birçok Makamları Hak etmiş Dostlardır. İşte şimdi onların bu çok zor olan İmtihanları ve Seçimleri Devrededir.

Sistem bu kapalı şuur Boyutunda onların İrade Güçlerini Teknolojik yönden türlü nedenler ile Taramakta ve Sınamaktadır. Bir İrade Gücü Bilinç ile Kazanılmış ise Öz’e inmiştir. Korku ile Kazanılmış ise, Öz’e inmemiştir.

Hakikatlerin Açıldığı, Korkuların Kaldırıldığı bu Dönemde Akıl ile Gönüllerini bir edememiş bazı İlâhi Dostlar Planetinizde bir kaos yaratmaktadır. Realite - Kozmoz Federal Bütünlüğü - Teknoloji ve Sistem bu neden ile Devrededir.

Bu Seçimlerin sonunda Kazanacak olan Dünyadır, İnsandır. İlk Kozmik Çağın imtihanları Görünüşe ve diğer Çağlara göre daha kolay gibi Görünüyorsa da en zor imtihan kapısı Birinci Kozmik Çağdır. Çünkü bu Yücelerin imtihanıdır.

Bu imtihanda ya Geçecek ya da Kalacaksınız. Başka alternatif yoktur. Ancak, imtihanları Başaranların kazancı çoktur. Unutmayınız ki, Birinci kapı İrade - İkinci kapı Saygı’dır. Bu iki anahtara sahip olanlar Üçüncü anahtarı almayı Hak edeceklerdir.

Realite Düzeni, Evrimsel bir Düzendir, herkes Dünyanın bir imtihan Boyutu olduğunu bilmektedir. Ancak, bu zor imtihanları Başarmak kişinin Evrimi ile alâkalı bir olgudur.

Bu neden ile, Size Saldıranları bile Hoşgörü ile Karşılamak Bilgeliğin ilk Sınırıdır. Bundan sonraki Merhaleler her varlığı bir Dünya İnsanı gibi Görmemek, onun Bilincine ve Kişiliğine ulaşarak ona Öz Saygısı gösterebilmektir.

Bu Yasada İnsana Saygı “Allaha Saygıdır”. Bütün bunlar Evrimsel ve Evrensel olarak Hazırlanmış Yasalardır. Evrim nizamında Bütün bu Yasalar bir kıstas olarak Devreye alınmakta ve kullanılmaktadır.

İlâhi İdare Kanunlarında hiçbir zorlama yoktur. Hür iradesi İnsana aittir. İnsani Bilinçler yollarını kendileri Seçerek Hükümlerini kendileri vermektedir.

Uzaysal otoriteler ve ilâhi Güçler bundan böyle her Bilgiyi İnsanlıkla paylaşmak Kararı almışlardır. Bilgilerinize sunulur.

SİSTEM

Not:

Birinci Kozmik Çağ = 1900-2000 yılları arası

1 Kozmik Çağ = 100 yıl = 1 asır.

Bir Siklus = 26.000 yıldır.