Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)

 

 

YÜRÜNEN YOL

(Bir Konuşma)

Dostlarım;

Şu an, üstünde Taşı, Toprağı ve tüm Mevcudatı ile yaşadığımız, Dünya ismini taşıyan bu Yerküre, bir İmtihan Boyutudur. Ve artık o, Maddi, Manevi ve Doğal yönden Gücünü kaybetmiş ihtiyar bir Dünyadır.

Şu an İnsanlığın ilk mes’uliyeti O’nu Ayakta Tutabilme ve Yaşatma Çabalarıdır. Aksi halde, Zaman Aşamalarında üstündeki tüm Mevcudat ile Beraber yok olma Tehlikesi ile karşı karşıyadır.

İşte, bu nedenledir ki, önce Kardeş bir Dünya Birliğine ve Bütünlüğüne Gidilmektedir. Bu yolda, Bilinçlenen her Dünya vatandaşı, Büyük bir Değişimin Eşiğine adımını atarken, Dünyasına ve Doğasına da sahip çıkmaya Başlamıştır. Bu bir Evrensel Harekâttır.

Evrensel Bütünlükte ve Kâinatlar Nizamında hiçbir şey oluruna bırakılmamıştır. Bu yüzden, Planetimizde, Mikrodan - Makroya yapılan tüm çalışma Düzenleri ve yaşam, bir Sebep ve Netice Zincirlerine dayanmaktadır.

Göksel Kitaplarımızdan bugüne kadar elde ettiğimiz Bilgilerden yola çıkarsak, bu çalışma Düzenlerini idare eden, İnsanlığa Yön veren, Eğiten ve Bizlere Bilinmeyen Ufukları açan bu Güce ALLAH diyoruz.

Artık şimdi, tüm Evrensel Bütünlük, O, yani ALLAH dediğimiz Yüce Güç’ün yolunda Bilinçli olarak Birleştirilmektedir. Bu Geçiş Boyutunda, Planetimiz de, bu Birleşim Tablosuna Dahil edilmiştir.

Gaye, İnsani bir Bütünlük oluşturmaktır. Aslında, Dünyamız bir Sahne, Bizler ise, üstümüze düşen Rolleri paylaşan varlıklarız. Rollerimiz, Bizlerin arzularına göre değildir. Dünya Programımız ne ise, onu Tatbik Etmek ile mükellefiz.

Planetimizde yapılan Bütün Çalışmalar yarınlara yapılan yatırımlardır. Sadece bunu Bilerek yaşamak mutluluğun Anahtarıdır. Yaşadığımız Dönemde, tüm Planetimizde, Birleşim, Barış ve Dostluk Şu’urunu oluşturmaya çalışan birçok Spiritik Çalışmalar ve Odaklar mevcuttur.

Bu Odaklar 20. yüzyılın Başında ve bilhassa Son Yarısında 10. Boyuttan verilen Kozmik Tesirler ile, Uyanan İnsanlar tarafından Kurulmuştur. Bundan sonra, bu Tesirleri alan İnsanlık, ya Bilinçli, ya da Bilinçsiz olarak, bu Spiritik Yolda Yürümüş ve Yürümektedir.

Bu Son Çağ’da, aynı Gaye ve Düşünce Doğrultusunda Hareket eden odaklar, bugüne kadar, bir Hazırlanış Dönemi yaşamıştır. Ancak, artık, İnsanlığın Birleşme ve TEK’e Hizmet zamanı gelmiştir.

Bu neden ile, herkes yapmış olduğu Çalışmaların Işığında Birleşebilir ise, Dünyamız çok şey Kazanacaktır. Bir mikro-organizmadan makro Bilince ulaşabilmiş İnsan, aslında başlı başına bir Yasalar Zinciridir. Ve o, bir Evrenin Mikro Modelidir.

Ancak, bugüne kadar her Varlığın, Ferdi Görüşleri doğrultusunda, Dünyayı Tekeline alarak, atmış olduğu Doğru veya Yanlış adımlar sonucu, Dünyamız bugün yaşadığı Zor Günlere gelmiştir.

Dünya bir Bütündür. Doğası ve üstünde yaşayan tüm Canlıları ile Hepimizindir, hiç kimsenin Tekelinde değildir. İnsanlık şu an bir Aşamanın Eşiğindedir.

Bu Dönemde, yapılan Çalışmalarda, Art Niyetin olmaması, İyi Niyet, bir İşe Özden İnanış, Sevgi ile Bütünleşmek, İnsan Ayırımı yapmamak ve bu yolda

Gösterilen Gayret, Planetimizin Global bir Bilince ulaşmasını sağlayacaktır.

Bu Başarının ve Geleceğin Değişmez Kuralıdır.

Bu Evrensel Görüşten ve Çizilen Yoldan ayrılmayan tüm Kardeşlerimiz, El Ele Birlikte yürümeyi Başarabildikleri taktirde, Geleceğin Dünya Devletinin Birer Ferdi olarak Planetimizi mutlu Yarınlara taşıyacaktır.

Artık, Dünya, Derin uykusundan uyanmaktadır. Geleceğe İdrakli, Şu’urlu ve Mantıklı Bakabilen Dünya İnsanı, bu yolda Evrensel Görevini yüklenerek, kendi Görüşleri Doğrultusunda, Kendilerini Hizmete Adamışlardır.

İşte Planetimizde yapılan Bütün olumlu Çalışmalar bu Bilinçlerin ürünüdür. “Dünya Kardeşlik Birliği Şu’uru” da bu Görüşten kaynaklanmıştır.

Şu an, Dünyamızın içinde Yaşadığı ve Çektiği tüm sıkıntılar Dağılım Karelerinin Eşitsizliğinden kaynaklanmaktadır.

Ancak, Menfaat ötesi, Bilinçli, Kararlı ve Ahlâki Değerlere Önem verecek Kardeşlerimizin Çoğalması, Yarınlarda oluşacak olan Adil Dünya Devleti’nin mükemmel Temellerini oluşturacaktır.

20. yüzyılımızın ikinci yarısında, tüm İnsanlığın Planetimizin Hayrına Devreye aldığı bu Bilinçli Çalışmalar, Kozmik Tesirlerin zaferidir.

Bu Tesirlerin gayesi, Dünyamızı “Birleşik İnsanlık Realitesi’ne” Hazırlayarak, İnsanlığın Evrensel bir Bilince doğru Tekâmülünü sağlamaktadır. Bu neden ile, Asrımızın ilk yarısında, Düşünemediklerimizi şu an açıklık ile Düşünebiliyor ve Yarınlara daha açık bir şu’ur ile Bakabiliyoruz.

Üstünde yaşadığımız Dünya artık oldukça yoğun bir Dönem Geçirmektedir. Ancak, yarınların İnsanı, Bizlerden daha mutlu yaşayacaktır. Çünkü, şimdi Bizler, bugüne kadar Bilinçsizce mahvettiğimiz Dünyamızın Diyetini, yarınlara Güzel Tohumlar Ekerek ödüyoruz.

Ekilen bu Güzel Tohumların filizlenerek Yeşermesi İnsanlığın en Büyük ve Son umududur. El Birliği Güç Birliğidir. Önce bu Görüşten yola çıkmak Altın Çağ’a atılan ilk adım olacaktır.

Yaşanan zor koşullara rağmen, Bıkmadan, Yüksünmeden, Elimize Aldığımız bu İnsanlık Meşalesini Söndürmeden, hep Birlikte yarınlara Taşıyabilirsek, sanırız Dünyamız Hak ettiği mutluluğa kavuşabilir. Bunu Başarmak, İnsanlığın Gururu ve Şerefi olacaktır.

BÜLENT ÇORAK