Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)

 

MİKRON HESABI HAKKINDA BİLGİDİR

(Düşüncelere Cevaptır)

Dostlarımız,

İlâhi Düzenin değişmez kurallarından olan Evrim Sistemi’nde, tüm Evrensel Bilgilerde bir "Çelişkiler" Programı devrededir. Bu yol ile Varlıkların Bilinç düzeyleri, Evrimsel ve Evrensel Kültürleri, Algıları ölçülmektedir. Aslında çelişki diye bir şey yoktur. Bu bir Programdır. Burada yapılan hesaplarda değişik yöntemler ve Mikron hesapları ölçü olarak devreye alınır. Bunu bir misal ile açıklayalım.

Dünya hesabına göre 3 x 19 = 57 yapar.

Hâlbuki Mikron hesabına göre 3x19 = 56'dır. Şimdi yazınız lütfen:

3 x 19 = 56 Bunu ayırıp toplayın ....................................... 5 + 6 = 11

Şimdi 3 ile 19'un sade 1'ini toplayın ................................ 3 + 1=4

Şimdi de 4 ile 19'un, 9'unu çarpın .................................... 4 x 9 = 36

Şimdi 36'yı ayırıp toplayın .................................................. 3 + 6 = 9

Şimdi 36 ile 9'u toplayın .................................................... 36 + 9 = 45

Çıkan 45 sayısına yukarıdaki 11 sayısını ekleyin ....... 45 + 11 =56

Başka bir işlem: yukarıda çıkan 45 sayısı ile 36'yı toplayın 45 + 36 = 81 çıkan bu sayıyı ayırıp toplayın 8 + 1 = 9 = Rabsal - Teknolojik Boyut.

Şimdi bu 9 rakamı ile yukarıdaki 4 rakamını toplayın 9 + 4 = 13 Bölünmez Bütün.

Şimdi 13 rakamını ayırarak toplayın 1+3 = 4 Ruhsal Plan’ın 1’in 3'e Yansıma Sistemi.

İşte her iki Bütünlük bu şekilde ( Ruhsal – Rabsal ) iç içedir.

45 ile 36 sayılarını ayırarak toplayın 4 + 5 = 9,  3 + 6 = 9 çıkan rakamları toplayın.

9 + 9 = 18 çıkan sayıyı da toplayın 1+8 = 9 çıkan sayıyı önce toplanan 9'lara ekleyin.

9 + 9 + 9 = 27 bu çıkan rakamı da ayırıp toplayın 2 + 7 = 9 bunu da diğer 9'lara ekleyin.

9 + 9 + 9 + 9 şimdi aradaki artıları kaldırın ( 9999 ) Mikron Hesabını verir.

Bu Dünya Planına yansıyışıdır. Evrensel Alandaki hesabı ( 6666 )'dır.

(9999) Sayısı sadece Dünya Planına kadar olan bir programa kadardır.

Bu sayıları Boyut Evrim Frekanslarına göre, yukarıdaki işlemler tekrarlanarak sonuca kadar gidilir.


9999 = 36 ….................3 + 6 = 9          3. Boyut …Dünya

99999 = 45 …..............4 + 5 = 9           4. Boyut …Cennet

999999 = 54 …............5 + 4 = 9           5. Boyut …Karena

9999999 = 63 …..........6 + 3 = 9           6. Boyut …Nirvana-Ölümsüzlük Boyutu

99999999 = 72.............7 + 2 = 9           7. Boyut …18. Boyut-Satürn

999999999 = 81...........8 + 1 = 9           8. Boyut …Ruhsal Boyut

9999999999 = 90.........9 + 0 = 9           9. Boyut …Rabsal Boyut


Bütün Atomik Bütün hesapları 0 - 9 arasında devreye alınmıştır.

Şimdi arzu ederseniz bir işlem daha yapalım. Yazınız lütfen.

Bir önceki işlemi tekrarlayın.

3x 19 = 56                       5 + 6 = 11

3 + 1 = 4

4 x 9 = 36

3 x 6 = 18

36 + 18 = 54

5+4 = 9............... 1

54 + 9 = 63

6 + 3 = 9.............. 2

63 + 9 = 72

7 + 2 = 9.............. 3

72 + 9 = 81

8 + 1=9................ 4

81 + 9 = 90......... 5

Burada 5 tane 9 açığa çıkar.

Şimdi 5 ile 9'u çarpın 5 x 9 = 45

Bu 45 sayısına yukarıdaki 11 sayısını ekleyin.

45 + 11= 56        3x19 = 57 Dünya Hesabı      3 x 19 = 56 Mikron Hesabı

Bunlar Mikron Hesaplarının değişik tatbikatlarıdır.

Bilgilerinize Sunulur.

SİSTEM

NOT:

Son çıkan Bütün sayıların kaç olduğunu merak ettim topladım.

4 + 36 + 18 + 54 + 9 + 63 + 9 + 72 + 9 + 81 + 9 = 364

Bana daha önce Âlemler Nizamını idare eden Konseyler Meclisinin 364 kişiden oluşan bir Kadro olduğundan bahsetmişlerdi.

Çıkan 364 sayısına son çıkan 90 sayısının önce 9'unu ilâve ettim.

364 + 9 = 373         3 + 7 + 3 = 13

Sonra 90 sayısını ilâve ettim.

364 + 90 = 454       4 + 5 + 4 = 13

Bülent ÇORAK

( Bilgi için verilmiştir. )